El Col·legi Oficial de Psicòlegs (COPSIA) reclama “un sistema d’atenció primària en salut mental»

El Col·legi Oficial de Psicòlegs (COPSIA) reclama “un sistema d'atenció primària en salut mental que sigui capaç d'atendre les demandes de tota la població i que complementi els serveis en trastorn mental greu que ja s’estan donant”.

El Col·legi Oficial de Psicòlegs (COPSIA) reclama “un sistema d’atenció primària en salut mental que sigui capaç d’atendre les demandes de tota la població i que complementi els serveis en trastorn mental greu que ja s’estan donant”. Els psicòlegs creuen que el fet que des dels estaments públics només es doni resposta essencialment als trastorns greus no és cap solució, més aviat al contrari, a la llarga genera un problema tant o més complex.

El col·lectiu professional ha emès un comunicat a manera de reflexió sobre com ha de ser, a parer seu, el pla de salut mental i la cartera de serveis que se’n deriva, que està negociant amb el ministeri de Salut. És ben sabut que els psicòlegs fa temps que lluiten per tal que la seva assistència mèdica sigui reconeguda per la CASS i, per tant, com a mínim una part dels seus serveis tinguin cobertura sanitària. Creuen que “és necessària la incorporació del psicòleg com a referent assistencial”.

Un dels elements clau a l’hora de plantejar un pla de salut mental, mantenen els psicòlegs, “és vetllar per garantir una assistència universal de les persones que necessitin tractament per qüestions vinculades a la salut mental”. En aquest context, expliquen, al darrer informe de l’OMS s alerta que als països d’ingressos alts no aconsegueixen donar assistència a entre el 35% i el 59% dels trastorns mentals greus. “Considerem que el model andorrà ha d’assegurar donar el màxim d’assistència possible”.