El Col·legi Oficial de Psicòlegs (COPSIA) reclama “un sistema d’atenció primària en salut mental que sigui capaç d’atendre les demandes de tota la població i que complementi els serveis en trastorn mental greu que ja s’estan donant”.

El Col·legi Oficial de Psicòlegs (COPSIA) reclama “un sistema d'atenció primària en salut mental que sigui capaç d'atendre les demandes de tota la població i que complementi els serveis en trastorn mental greu que ja s’estan donant”.

El Col·legi Oficial de Psicòlegs (COPSIA) reclama “un sistema d’atenció primària en salut mental que sigui capaç d’atendre les demandes de tota la població i que complementi els serveis en trastorn mental greu que ja s’estan donant”.