La Psicologia de l’esport

Gran part dels esportistes consideren de gran importància l’aspecte psicològic. Tanmateix, és escàs el temps i la dedicació a entrenar les habilitats mentals que tendeixen a millorar l’activitat esportiva. El cos i la ment són un de sol, i en som més conscients quan, per exemple, experimentem temor i veiem com aquesta percepció s’acompanya de suor, acceleració del pols cardíac, etc.

La Psicologia de l’esport ens brinda la possibilitat d’entrenar i potenciar les nostres habilitats mentals , entre altres:

La concentració: és essencial per assolir el màxim nivell personal. L’element principal de la concentració és la capacitat de focalitzar l’atenció sobre la tasca que s’està desenvolupant sense distreure amb estímuls interns i / o externs.
L’atenció: íntimament relacionada amb la concentració, les diferents demandes esportives requereixen diferents demandes atencionals.
La motivació: Eix fonamental de la vida en general i de l’esport. Motivació com a procés, que permet a l’esportista participar del seu esport degudament orientat cap a objectius i metes determinats i delimitats.
L’autoconfiança: És la creença o el grau de certesa que els individus posseeixen sobre la seva habilitat per tenir èxit en l’esport És la creença que es pot realitzar satisfactòriament una conducta desitjada, per la qual cosa és molt important treballar aquesta variable.
De la mateixa manera que s’entrenen les habilitats físiques i requereixen pràctica i compromís per aconseguir un nivell òptim, les habilitats psicològiques també s’han d’entrenar de la mateixa manera.

Us deixem aquests consells psicològics perquè comenceu a incorporar la psicologia de l’esport com una eina capaç d’enriquir i potenciar el vostre desenvolupament esportiu.

Endavant!

Alicia Aleix i Elvira Nadal
Psicòlogues esportives

http://www.andorraultratrail.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1843&Itemid=2525&lang=ca