QUAN L’AUTOESTIMA ÉS BAIXA… QUÈ PODEM FER? L’autoestima és la valoració que una persona té de si mateixa, la seva percepció de la seva pròpia dignitat i el seu valor com a individu. Una autoestima saludable és fonamental per al benestar emocional i la capacitat de fer front als desafiaments de la vida. No obstant això, moltes persones pateixen baixa autoestima, que pot ser causada per diferents factors com el rebuig, l’abús, l’educació o les expectatives socials. Superar la baixa autoestima pot ser un procés desafiador, però hi ha diverses eines i estratègies que poden ajudar. El primer pas és la presa de consciència. Identificar les creences negatives sobre un mateix és crucial. Reconèixer els pensaments autocrítics i el diàleg intern és el primer pas per canviar-los. La teràpia psicològica, com la teràpia cognitivo-conductual, pot ser una eina efectiva per abordar aquesta presa de consciència. La segona eina és el treball en la gestió emocional. Desenvolupar la capacitat de reconèixer i expressar emocions de manera saludable és fonamental. Això pot ser assolit a través de la teràpia emocional o les tècniques de relaxació com la meditació. La tercera eina és la pràctica de l’autoafirmació i la gratitud. Canviar els pensaments negatius per afirmacions positives i l’apreciació dels propis qualitats i èxits pot augmentar l’autoestima. La quarta eina és l’establiment d’objectius i la realització de passos concrets cap a ells. Assolir metes personals i experimentar èxits pot reforçar l’autoestima. La cinquena eina és la cerca de suport social. Compartir les inseguretats i preocupacions amb persones de confiança pot oferir suport emocional i una perspectiva objectiva. La sisena eina és la pràctica de l’autocura. Donar-se temps per a les activitats que gaudeixen i cuidar-se físicament i emocionalment és fonamental per a una autoestima saludable. L’autoestima és la valoració de la pròpia dignitat i valor com a individu. Per superar una baixa autoestima, és essencial prendre consciència, gestionar emocions, practicar la gratitud, establir objectius, buscar suport social i cuidar-se a un mateix. La teràpia psicològica pot ser una eina útil per a aquest procés, ajudant a identificar i abordar les creences negatives sobre un mateix i fomentant el creixement personal i la salut emocionalpexels-andrea-piacquadio-774866

QUAN L’AUTOESTIMA ÉS BAIXA… QUÈ PODEM FER? L'autoestima és la valoració que una persona té de si mateixa, la seva percepció de la seva pròpia dignitat i el seu valor com a individu. Una autoestima saludable és fonamental per al benestar emocional i la capacitat de fer front als desafiaments de la vida. No obstant això, moltes persones pateixen baixa autoestima, que pot ser causada per diferents factors com el rebuig, l'abús, l'educació o les expectatives socials. Superar la baixa autoestima pot ser un procés desafiador, però hi ha diverses eines i estratègies que poden ajudar. El primer pas és la presa de consciència. Identificar les creences negatives sobre un mateix és crucial. Reconèixer els pensaments autocrítics i el diàleg intern és el primer pas per canviar-los. La teràpia psicològica, com la teràpia cognitivo-conductual, pot ser una eina efectiva per abordar aquesta presa de consciència. La segona eina és el treball en la gestió emocional. Desenvolupar la capacitat de reconèixer i expressar emocions de manera saludable és fonamental. Això pot ser assolit a través de la teràpia emocional o les tècniques de relaxació com la meditació. La tercera eina és la pràctica de l'autoafirmació i la gratitud. Canviar els pensaments negatius per afirmacions positives i l'apreciació dels propis qualitats i èxits pot augmentar l'autoestima. La quarta eina és l'establiment d'objectius i la realització de passos concrets cap a ells. Assolir metes personals i experimentar èxits pot reforçar l'autoestima. La cinquena eina és la cerca de suport social. Compartir les inseguretats i preocupacions amb persones de confiança pot oferir suport emocional i una perspectiva objectiva. La sisena eina és la pràctica de l'autocura. Donar-se temps per a les activitats que gaudeixen i cuidar-se físicament i emocionalment és fonamental per a una autoestima saludable. L'autoestima és la valoració de la pròpia dignitat i valor com a individu. Per superar una baixa autoestima, és essencial prendre consciència, gestionar emocions, practicar la gratitud, establir objectius, buscar suport social i cuidar-se a un mateix. La teràpia psicològica pot ser una eina útil per a aquest procés, ajudant a identificar i abordar les creences negatives sobre un mateix i fomentant el creixement personal i la salut emocional

QUAN L’AUTOESTIMA ÉS BAIXA… QUÈ PODEM FER?

L’autoestima és la valoració que una persona té de si mateixa, la seva percepció de la seva pròpia dignitat i el seu valor com a individu.

Una autoestima saludable és fonamental per al benestar emocional i la capacitat de fer front als desafiaments de la vida. No obstant això, moltes persones pateixen baixa autoestima, que pot ser causada per diferents factors com el rebuig, l’abús, l’educació o les expectatives socials. Superar la baixa autoestima pot ser un procés desafiador, però hi ha diverses eines i estratègies que poden ajudar.

El primer pas és la presa de consciència.

Identificar les creences negatives sobre un mateix és crucial.

Reconèixer els pensaments autocrítics i el diàleg intern és el primer pas per canviar-los.

La teràpia psicològica, com la teràpia cognitivo-conductual, pot ser una eina efectiva per abordar aquesta presa de consciència.

La segona eina és el treball en la gestió emocional.

Desenvolupar la capacitat de reconèixer i expressar emocions de manera saludable és fonamental.

Això pot ser assolit a través de la teràpia emocional o les tècniques de relaxació com la meditació.

La tercera eina és la pràctica de l’autoafirmació i la gratitud.

Canviar els pensaments negatius per afirmacions positives i l’apreciació dels propis qualitats i èxits pot augmentar l’autoestima.

La quarta eina és l’establiment d’objectius i la realització de passos concrets cap a ells.

Assolir metes personals i experimentar èxits pot reforçar l’autoestima.

La cinquena eina és la cerca de suport social.

Compartir les inseguretats i preocupacions amb persones de confiança pot oferir suport emocional i una perspectiva objectiva.

La sisena eina és la pràctica de l’autocura.

Donar-se temps per a les activitats que gaudeixen i cuidar-se físicament i emocionalment és fonamental per a una autoestima saludable.

L’autoestima és la valoració de la pròpia dignitat i valor com a individu. Per superar una baixa autoestima, és essencial prendre consciència, gestionar emocions, practicar la gratitud, establir objectius, buscar suport social i cuidar-se a un mateix. La teràpia psicològica pot ser una eina útil per a aquest procés, ajudant a identificar i abordar les creences negatives sobre un mateix i fomentant el creixement personal i la salut emocional