¿Què és realment un psicòleg?

¿Què és realment un psicòleg?
Un/a psicòleg/a és un professional qualificat que ha rebut una formació universitària formal en Psicologia (Llicenciat en Psicologia). La Psicologia és la ciència que estudia la conducta humana, entenent dins d’aquest concepte qüestions relacionades amb l’aprenentatge, processos de pensament, emocions, comportaments, tant en el seu desenvolupament normal com en els diferents trastorns o problemes del pensament, de les emocions i del comportament. Això és, la Psicologia Científica disposa de models explicatius de la conducta normal i dels trastorns i de tècniques adequades per a l’avaluació, criteris per a diagnòstic i establiment de les conductes, problema i objectius de tractament, així com de tècniques eficaces per a la intervenció en les diferents problemàtiques de la persona.

El psicòleg cognitiu-conductual és, a més, un educador i un entrenador d’habilitats d’afrontament, amb les que es pretén, no només solucionar els trastorns i problemes actuals, sinó entrenar a la persona per a la prevenció de recaigudes, de manera que l’aprenentatge es manté al llarg del temps.

El psicòleg escolta, atent al client o al malalt i treballa amb ell, sessió a sessió. No obstant això, el psicòleg no és un mer «confessor»; el tractament implica una actitud activa per part del malalt, realitzant entre sessions les tasques per a casa que el psicòleg li va proposant. D’això depèn, en gran mesura, l’evolució favorable del tractament.